Севджихан Еюбова - клиничен психолог

GSM: 0887234304

СИГУРНОСТ - КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ - РАЗБИРАНЕ

Организационно консултиране

Ползи от използването на външен консултант за вашата организация:
  • Различен начин на мислене и различни практики, свързани с управлението на човешките ресурси
  • Опит с различни типове организации и достъп до обективно оценяване на проблемите
  • По-лесно идентифициране на неефективните подходи
  • Възможност за разкриване на истинският потенциал на екипа, с който работите
Пакетни услуги:

Разрешаване на конфликти

Водене на преговори

Мениджмънт на стреса

Управление на емоциите в работната среда

За повече информация: Контакти