Севджихан Еюбова - клиничен психолог

GSM: 0887234304

СИГУРНОСТ - КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ - РАЗБИРАНЕ

за мен

Казвам се Севджихан Еюбова и съм клиничен психолог, ако искате да промените посоката в живота си, разгледайте сайта и се запознайте с възможностите за консултиране.

Професионалните ми интереси са свързани с:

 • психодиагностика
 • генерализирани разстройства на развитието
 • ранна интервенция при проблеми в детското развитие
 • приложен поведенчески анализ

Имам дългогодишен опит в областта на:                                                

 • индивидуалното и семейно консултиране
 • водене на тренинг групи
 • организационно консултиране
 • оценяване, планиране на интервенции и разрешаване на конфликти в работната среда

Работя като психолог в Многопрофилна болница за активно лечение - гр. Шумен. Експерт и консултант съм към различни частни и обществени организации като АЛА-Асоциация на пациентите с лицеви аномалии-гр.Пловдив, Фондация Карин дом-гр.Варна, Ресурсен център - гр.Шумен, Община Шумен. Лектор и обучител съм към Unicef-Bulgaria, Медицински университет -гр.Варна, OS-Bulgaria, Он-лайн училище за родители на Dechko.bg, Logopedia.bg и други.

       

Основни принципи в работата ми :

СИГУРНОСТ - КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ - РАЗБИРАНЕ

 

СИГУРНОСТ - професионализъм, съчетан с използване на доказани в науката и практиката методи на работа

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ - поверителност на споделената информация

РАЗБИРАНЕ - доверие и емпатия

CURRICULUM VITAE

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
 

 • 2014 / 2012 МБАЛ-Шумен АД, Клиничен психолог
 • 2014 / 2012 Unicef Bulgaria, Медицински университет Варна, Лектор
 • 2013 / 2012 Он-лайн училище за родители Dechko.bg, Лектор
 • 2012 / 2007 Детско отделение на МБАЛ-Шумен АД, Психолог
 • 2011 / 2010 Ресурсен център -гр.Шумен, Лектор
 • 2006 / 2003 Детско отделение на МБАЛ-Шумен АД, Възпитател
 • 2003 / 2002 Детско отделение на МБАЛ-Шумен АД, Медицинска сестра

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 • 2013 / 2012 - ALGI Terapi Merkezi, Istanbul, Applied Behavioral Analyses, Специализация по приложен поведенчески анализ
 • 2008 / 2007 - The University of Nottingham, Специализация по проблемите на децата с лицеви аномалии
 • 2007 / 2006 - Софийски университет "Св.Климент Охридски", Специализация по клинична и консултативна психология
 • 2007- Медицински университет-София, Специализиран курс за работа с деца, преживели насилие
 • 2006 / 2004 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", Магистърска степен по Психология
 • 2006 / 2005 - Шуменски университет "Еп.Константин Преславски", Следдипломна квалификация "Индивидуално, семейно и групово консултиране"
 • 2004 / 2002 - Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий", Бакалавърска степен по Социални дейности
 • 2002 / 1999 - Медицински университет-Варна / Медицински колеж - Шумен, Степен специалист Медицинска сестра
 • 1999 / 1994 - Природо-математическа гимназия "Нанчо Попович"-Шумен, Профил "Биология и химия, с френски език"

 

Публикации и доклади

 • Еюбова, С. Диагностика на нарушенията от аутистичния спектър с CARS-2, VII-ми национален конгрес по психология, София, 31.10.-02.11.2014
 • Еюбова, С., Гергинова, Т. ПРОБИВ при съобщаване на нежелани новини в медицинската практика, ХI-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2014
 • Еюбова,С., Михайлова, М. Тревожност и депресия при пациенти на хемодиализа, Международна научна конференция "Приложна психология - възможности и перспективи", ВСУ, 20-22 юни 2014 
 • Еюбова,С., Николов, Н. Българска адаптация на Childhood Autism Rating Scale™,Второ издание (CARS™-2), Международна конференция по аутизъм, 30 май-1 юни 2014 
 • Toncheva, S., Eyubova,S. Knowledge and nursing approach to patients with chronic pain1st International Balkan Conference on Health Sciences, 14-16 May 2014, Edirne, Turkey 
 • Еюбова, С., Идентифициране на деца с риск в развитието в сестринската практика, чрез използване на скрининг теста DENVER II, Х-ти Национален Форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2012
 • Еюбова, С., Михайлова, М., Мехмедова, А., Депресия и тревожност при пациенти на хрониохемодиализа, Х-ти Национален форум на специалистите по здравни грижи, Шумен, 2012
 • Еюбова, С., Възможности на DENVER II за ранно откриване и интервенция при проблеми в детското развитие, Национална конференция по детска неврология, детска психиатрия и психология на развитието с международно участие, София, 2012
 • Еюбова, С., Скрининг и оценка на детското развитие с DENVER II /постер/, Национална конференция по детска неврология, детска психиатрия и психология на развитието с международно участие, София, 2012
 • Еюбова, С., Използване на DENVER II при насочване на деца и семейства към центрове за ранна интервенция, І-ви Национален конгрес по Клинична и консултативна психология, София, 2012
 • Еюбова, С., Бентеномания, сп."Практическа педиатрия", с.19, бр.10, 2011
 • Еюбова, С., Адаптация на детето към болничната среда, сп."Практическа педиатрия", с.16, бр.5, 2011
 • Еюбова, С., Как да съобщим на родителите, че детето им е родено с аномалия ?, сп."Практическа педиатрия", с.16, бр.4, 2011
 • Еюбова, С., Синдром на родителско отчуждаване, сп."Практическа педиатрия", бр.2, 2011
 • Еюбова, С., Психологично консултиране при деца, извършили опит за самоубийство, сп."Практическа педиатрия", с.17, бр.1, 2011
 • Еюбова, С., Невропсихологичен профил при деца със синдром на Даун - възможности за интервенция, Национална конференция по детска неврология, психиатрия и психология на развитието,София, 2010
 • Eyubova S., Vicheva P., Why and what do we need to know about sensory processing disorder, Child Neurology Meets-III-Istanbul,Turkey, 2010
 • Eyubova S., Vicheva P., Early intervention and multidisciplinary approach to West syndrome-Case Study, Child Neurology Meets-II-Ohrid, Macedonia, 2009 
 • Анастасов Ю, К.Гигов, М.Малинова, С.Еюбова, Р.Хатър, П.Войнов, Значение на анте и перинаталната информираност и ехографска диагностика при вродени лицеви аномалии. Данни на база анкета при 73 майки и 48 акушер-гинеколози."Българско списание за ултразвук в акушерството и гинекологията" с.42-45, бр.2, 2009
 • Еюбова, С., Психологични фактори в оценката на суицидния риск, сп. "Клинична и консултативна психология", с.42-45, бр.1, 2009
 • Еюбова,С., Параметри на психологическото консултиране при деца, извършили опит за самоубийство, Международна конференция  “Приложната психология в България – възможности и перспективи” - ВСУ “Черноризец Храбър”, гр.Варна-2009
 • Еюбова, С., Форми на агресия и суицидно поведение в юношеска възраст, Международна конференция  “Приложната психология в България – възможности и перспективи” - ВСУ “Черноризец Храбър”, гр.Варна-2009
 • Еюбова, С., Психологически аспекти на сестринските грижи при раждане на дете с аномалия, Регионална конференция по здравни грижи, Шумен, 2009г.
 • Еюбова, С., Емоции и емпатия при медицинските специалисти, обгрижващи деца, след опит за самоубийство, Регионална конференция по здравни грижи, Шумен, 2009г.
 • Анастасов Ю., Г.Дейвис, И.Мавродиева, Ж.Ангелова, Н.Йорданова, К.Божикова, С. Еюбова, И.Миленкова. Проект за подобряване организацията и мултидисциплинарното лечение на вродените лицеви аномалии в България. Сборник ІІІ-ти Национален Конгрес на НСЛБ - 25-28 септември, Балчик, с.262-271, 2008
 • Еюбова, С., Аутизмът като предизвикателство в практиката, сп.”Практическа педиатрия”, с.6-7,бр.5, 2008
 • Еюбова,С., Агресия и суицидно поведение при момичета в юношеска възраст, сборник статии – ШУ „Еп.Константин Преславски”- „Психологията в 21-ви век”, 2008
 • Еюбова,С., Коева В., Алгоритъм за поведение при деца с новооткрит захарен диабет, доклад пред VІ-ти Национален форум по здравни грижи-Шумен,2007г.
 • Еюбова, С., Симеонова М., Шишкова Н., Михайлова М., „Burn-out” – синдром и степен на проява при медицинските специалисти, сп.”Здравни грижи”, с.13-17, бр.3, 2006
 • Еюбова, С., Николова Г., Близката среда - рисков фактор за нарастване на наркотичната зависимост сред учащите, ІІІ-та национална научна студентска сесия, Плевен, 2002